Nastavno na održanu „Nacionalnu konferenciju o sigurnosti pčelinjih proizvoda“ održanoj u Opatiji 13.04.2012. godine u organizaciji Katedre za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko–goranske županije, „Biopčele“, udruge za promociju i primjenu ekološke pčelarske etike te Centra za brdsko planinsku poljoprivredu, slobodni smo priložiti kratak osvrt na značaj ove konferencije kao i zaključke koji su na njoj doneseni.

 

 

Kako je spomenuto u najavama prije održavanja, ovo to je bio prvi skup na nacionalnoj razini na kojem se, sa znanstvene, stručne, zakonodavne i proizvođačke razine, raspravljalo o sigurnosti pčelinjih proizvoda i njihovoj zdravstvenoj ispravnosti na tržištu Republike Hrvatske te proizvodnim i zakonodavnim aspektima koji definiraju odgovornost u ovom izuzetno važnom sektoru. O značaju koji je pridan ovom skupu, govori činjenica da je Konferenciji dodijeljeno višestruko institucionalno pokroviteljstvo najrelevantnijih državnih tijela i institucija – Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije te Turističke zajednice Grada Opatije.

 

Ono što je posebno značajno za istaknuti jeste podrška koju je kroz institucionalno pokroviteljstvo dodijelila tzv. proizvođačka i stručna „baza“ odnosno Hrvatsko apiterapijsko društvo, Hrvatski pčelarski savez te domaćinska, Pčelarska udruga „Učka“ iz Opatije.

 

Konferencijom su okupljeni predavači iz redova ponajboljih stručnjaka, pripadnika akademske i stručne zajednice, koji se po različitim osnovama bave valorizacijom sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda. Predavači su iznijeli vlastita iskustva i najnovije spoznaje vezane uz sagledavanje sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda iz višestruko različitih aspekata. Pri tome su posebno značajan doprinos dali i cijenjeni stručnjaci u ovom području iz susjednih zemalja Europske Unije – Slovenije i Italije, a kao trajni pisani trag sa Konferencije ostao je Zbornik radova „Nacionalne konferencije o sigurnosti pčelinjih proizvoda” (ISBN 978-953-6384-85-3). On je, kao takav, sukladno Zakonu, zaveden u svim sveučilišnim knjižničnim centrima Republike Hrvatske.

 

Sama Konferencija je potaknula i vrlo dinamičnu raspravu po raznim pitanjima vezanim uz valorizaciju sigurnosti i analitičke i proizvodne aspekte zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda ali i njihova učinka na zdravlje. Vodeći se vlastitim (ali i inozemnim) iskustvima, uz puno uvažavanje stručnih i zakonodavnih odrednica, pokazalo se da valorizacija sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda podrazumijeva multidisciplinarnost i sveobuhvatnost u pristupu te cjelovitu mobilizaciju i odgovornost hrvatskog stručnog, znanstvenog i proizvođačkog potencijala. Kako bi se osiguralo da sigurnost pčelinjih proizvoda u budućnosti dobije jasne odrednice, sudionici „Nacionalne konferencije o sigurnosti pčelinjioh proizvoda” konsenzusom su donijeli slijedeće zaključke:

 

 

 

1.    Uočena je potreba uspostave baze standarda kojima će se jasno definirati odrednice sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj;

 

2.    Istaknuta je potreba za kontinuiranim praćenjem zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj;

 

3.    Naglašena je potreba provedbe edukacije o sigurnosti i zdravstvenoj ispravnosti pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj na svim nivoima – od proizvođačke i potrošačke do stručne i znanstvene razine;

 

4.    Istaknuta je potreba za podizanjem kulture konzumacije pčeljinjih proizvoda građana Republike Hrvatske;

 

5.    Uočena je potreba za promocijom ekoloških aspekata u pčelarskoj proizvodnji Republike Hrvatske;

 

6.    Istaknuta je potreba za povećanjem razine analitičkog praćenja sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj;

 

7.    Naglašena je potreba za provedbom revizije statističkih podataka o potrošnji pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj;

 

8.    Uočena je potreba za promocijom apiterapijskih aspekata baziranih na egzaktnim znanstvenim dokazima i potvrđenim jasnim pravilima struke;

 

9.    Istaknuta je potreba za jasnijim određenjem prema suzbijanju pojave patvorina pčelinjih proizvoda na tržištu Republike Hrvatske.

 

 

 

Obzirom na nacionalni karakter skupa kao i odgovornosti koja proizlazi iz dodijeljene multi-institucionalne potpore, zaključci „Nacionalne konferencije o sigurnosti pčelinjih proizvoda“ održane u Opatiji, 13. travnja 2012. godine postavljaju nove odrednice kojima će se u budućnosti morati graditi sigurnost i zdravstvena ispravnost pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj.  

 

 

 

Za Organizatora:

 

Dr.sc. Dražen Lušić, dipl.san.ing

 

Dostava Zaključaka:

 

 

 

         Ministarstvo zdravlja RH;

 

         Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH;

 

         Ministarstvo poljoprivrede RH;

 

         Primorsko-goranska županija;

 

         Hrvatsko apiterapijsko društvo;

 

         Hrvatski pčelarski savez;

 

         Pčelarska udruga „Učka“ Opatija;

 

         Turistička zajednica Grad Opatija;

 

         Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci;

 

         Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije;

 

         Biopčela, Udruga za razvoj ekološke pčelarske etike;

 

         Centar za brdsko planinsku poljoprivredu;

 

         Hrvatska akademska i stručna javnost – javni pristup.