POZIV

Temeljem članka 28 Statuta Hrvatskog apiterapijskog društva; pozivam Vas na Prvu redovnu Skupštinu HAD-a koja će se održati u Zagrebu, Lopatinečka 17 u prostorijama Udruge za kreativan i socijalni rad u subotu 18.03.2017. s početkom u 17, 00 sati.

 

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

  1. PRIJEDLOG I USVAJANJE DNEVNOG REDA
  2. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE

a.    Izbor radnog predsjedništva (3 člana)

b.    Izbor verifikacijske komisije (3 člana)

c.    Utvrđivanje broja prisutnih članova s pravom glasa

d.    Izvješće verifikacijske komisije

e.    Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

  1. RASPRAVA I GLASANJE ZA RADNA TIJELA SKUPŠTINE
  2. IZVJEŠĆA

a.    O radu Udruge u 2016. godini

b.    O financijskom poslovanju Udruge u 2016. godini

c.    Nadzornog odbora

  1. RASPRAVA I GLASANJE O IZVJEŠĆIMA
  2. PRIJEDLOG, RASPRAVA I OPOZIV POJEDINIH ČLANOVA U.O. i N.O.
  3. GLASANJE O NOVIM ČLANOVIMA U.O. I N.O.
  4. PRIJEDLOG PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU RASPRAVA I GLASANJE
  5. PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE POČASNOG ČLANA HAD-a
  6. RAZNO

 

MOLIM VAS DA SVOJIM DOLASKOM PRIDONESETE RADU OVE SKUPŠTINE. SVA IZVJEŠĆA KAO I DRUGE MATERIJALE ZA SKUPŠTINU MOGU SE DOBITI NA UVID UPITOM NA e-mail ghegic@gmail.com .