Poštovani članovi,

Molim vas da se odazovete u što većem broju na Skupštinu HAD-a koja će se održati u četvrtak 29.veljače u 19 sati online,
link  https://meet.google.com/vex-vbyh-mwi 

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. PRIJEDLOG I USVAJANJE DNEVNOG REDA

2. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE

a. Izbor radnog predsjedništva– Miroslav Antolčić, Zrinka Franić, Gordana Hegić

b. Izbor verifikacijske komisije Josipa Kujundžić, Anita Dragić,

c. Utvrđivanje broja prisutnih članova s pravom glasa

d. Izvješće verifikacijske komisije

e. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

zapisničarka:  Anita Dragić , ovjerovitelji: Miroslav Antolčić, Gordana Hegić

3. RASPRAVA I GLASANJE ZA RADNA TIJELA SKUPŠTINE

– izvješće o radu u 2023. godini

4. Plan rada za 2024.godinu

5. Financijski plan za 2024.

6. Prijedlozi članova

7. Razno

Ostale materijale dobiti ćete na email.
Molim članove da se odazovu u što većem broju a svi oni koji ne mogu sudjelovati da svoje prijedloge želje i sugestije pošalju na mail gordana.hegic@api-had.hr