Hrvatsko apiterapijsko društvo

Zaključci i osvrt na "Treću nacionalnu konferenciju o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda - Novi trendovi", Opatija, 22.03.2013.

Nastavno na netom održanu „Treću Nacionalnu konferenciju o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi“, organiziranu u Opatiji 22.03.2013., od strane Katedre za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, „Biopčele“, udruge za promociju i primjenu ekološke pčelarske etike te Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu, te dodijeljeno institucionalno pokroviteljstvo Hrvatskog apiterapijskog društva, u nastavku je priložen kratak Osvrt na značaj ove Konferencije kao i konačne zaključke Konferencije, donesene završnim konsenzusom njezinih sudionika.

 

Osvrt na “Treću nacionalnu konferenciju o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi“, Opatija 22.03.2013.:

Kako je i navedeno u najavama prije početka Konferencije, ovaj skup je održan na nacionalnoj razini, pri čemu se sa znanstvene, stručne, ekonomske, zakonodavne i proizvođačke razine, raspravljalo o novim trendovima vezanim uz sigurnost, zdravstvenu ispravnost i kakvoću pčelinjih proizvoda  i njihovih prerađevina na tržištu Republike Hrvatske.

Iako većina potrošača (pa i pripadnika regulatornih institucija) uglavnom percipira med kao jedini pčelinji proizvod, konferencijom je vrlo jasno iskazana i naglašena važnost svih pčelinjih proizvoda, pri čemu se, u odnosu na med, nimalo nije umanjivala važnost propolisa, pčelinjeg voska, peludi, matične mliječi i apitoksina ( pčelinjeg otrova) kao i njihovih prerađevina. Naime svi oni posjeduju važnu ulogu u raznim segmentima ljudske uporabe (medicinska, farmaceutska, prehrambena, tehnološka, kemijska i sl.).

O značaju koji je pridan ovom skupu, najviše govori činjenica da je Konferenciji dodijeljeno višestruko institucionalno pokroviteljstvo najrelevantnijih državnih tijela i institucija – Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske te Primorsko-goranske županije kao domaćinske županije. Time se ova Konferencija prometnula u nacionalno znanstveno i stručno okupljanje od najveće važnosti za proizvodne i zakonodavne aspekte koji definiraju odgovornost u ovom izuzetno važnom sektoru. To je posebno bilo vidljivo u svijetlu jasno potvrđenih nadležnosti resornih Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske kao i znanstveno – istraživačke baze ogledane u interesu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Nadalje, potrebno je posebno istaknuti i podršku koju je kroz institucionalno pokroviteljstvo dodijelila tzv. proizvođačka i stručna „baza“ odnosno Hrvatsko apiterapijsko društvo, Hrvatski pčelarski savez, domaćinska, Pčelarska udruga „Učka“ iz Opatije kao i Turistička zajednica Grada Opatije.

Uz zahvalu institucionalnim pokrovitelljima na potpori održavanju “Treće nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi“, u Opatiji 22.03.2013. godine naglašena je važnost činjenice da dodjela ovakve razine institucionalne podrške daje pravo postavljanja nekih očekivanja, no isto tako i preuzimanja određenih obveza.

Konferencija je okupila izlagače iz redova ponajboljih stručnjaka, pripadnika akademske i stručne zajednice, koji se, po različitim osnovama, bave valorizacijom sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda. U svojim su izlaganjima saželi vlastita iskustva i saznanja o najnovijim trendovima u sagledavanju višestruko raznolikih aspekata sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda.

Kao trajni pisani trag sa Konferencije ostao je pisani Zbornik „Treće nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi” (ISBN 978-953-6384-9). On je, kao takav, sukladno Zakonu i izdavačkoj praksi organizatora, stavljen na raspolaganje sveučilišnim knjižničnim centrima Republike Hrvatske. 

Tijekom Konferencije je potaknuta i vrlo intenzivna diskusija o raznim pitanjima iz domene valorizacije sigurnosti, analitičkih i proizvodnih aspekata vezanih uz osiguranje zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda kao i njihov učinak na zdravlje. Vodeći se vlastitim (i inozemnim) iskustvima, uz puno uvažavanje stručnih i zakonodavnih smjernica, pokazalo se da valorizacija sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda podrazumijeva multidisciplinarnost i sveobuhvatnost u pristupu te cjelovitu mobilizaciju odgovornosti hrvatskog proizvođačkog, stručnog i znanstvenog potencijala.

Kako bi se osiguralo da sigurnost pčelinjih proizvoda u budućnosti dobije još jasnije odrednice, sudionici „Nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi”, u Opatiji su, kroz provedenu raspravu vrlo jasno definirali te konsenzusom donijeli slijedeće zaključke, a koji postavljaju nove obaveze i izazove pred gore navedeni interesni i regulatorni institucionalni okvir Republike Hrvatske.


Zaključci “Treće nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi“, Opatija 22.03.2013.: 

 1. Jasno je definirana potreba za daljnjim angažmanom na harmonizaciji odrednica kakvoće i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda uz poštivanje posebnih nacionalnih specifičnosti Republike Hrvatske;
 2. Daje se posebno značenje nastavku procesa sustavne integracije dionika uključenih u stavljanje pčelinjih proizvoda na tržište Republike Hrvatske;
 3. Naglašena je jasna potreba za sustavnim pristupom u identifikaciji izazova, postavljenih pred hrvatske potencijale za proizvodnju pčelinjh proizvoda;
 4. Uočena je potreba za daljnjim unapređenjem dijaloga između svih institucija involviranih u regulatorne procese vezane za zdravstvenu ispravnost i kakvoću pčelinjih proizvoda;
 5. Naglašena je važnost sinteze regulatornih i kontrolnih mehanizama na svim razinama;
 6. Jasno je ukazano na potrebu za dodatne napore u razvoju institucionalnog praćenja sustava certificirane ekološke proizvodnje pčelinjih proizvoda kojima bi se dostigao stupanj valorizacije koji postižu njihovi ekvivalenti unutar Europske unije;
 7. Potvrđen je značaj dodatnog unapređenja sustava kontrole i praćenja kakvoće u proizvodnji pčelinjih proizvoda te njihova stavljanja na tržište Republike Hrvatske;
 8. Naglašena je važnost izrade preciznih mjera za poticanje konkurentnosti hrvatske proizvodnje pčelinjih proizvoda u tržišnoj utakmici Europske unije;
 9. Definirana je potreba za daljnje unapređenje sustava razrade potpornih programa za olakšavanje tranzicije na tržište Europske unije;
 10. Zaključena je potreba za unapređenjem sustava samokontrole i sljedljivosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda s osobitim naglaskom na jasno definiranu dobru proizvođačku, odnosno pčelarsku praksu;
 11. Daje se posebno značenje proizvodnji medno-propolisnih sirupa bez etanolne propolisne baze i dodanih konzervansa, u kojima med ima ulogu i prirodnog konzervansa;
 12. Jasno je naglašena potreba za podizanje razine svijesti i osiguranje institucionalnih uvjeta kojima bi se pojave otuđenja pčelinjih zajednica svele na najmanju moguću mjeru;
 13. Ukazano je na veliku važnost daljnjeg rada na unapređenju analitičkih postupaka za ustanovljavanje stupnja sigurnosti i zdravstvene ispravnosti  pčelinjih proizvoda kao i potrebom za dodatne napore u provedbi aplikativnih znanstveno-istraživačkih projekata koji se temelje na kvalitativnim i sigurnosnim potencijalima pčelinjih proizvoda.


 

 

honeybee-apis-mellifera-bees-collecting-pollen_w725_h544.jpg

6 HRVATSKI SIMPOZIJ O VRIJEDNOSTI PČELINJIH PROIZVODA U OČUVANJU ZDRAVLJA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM Online putem Microsoft teams-a

Apiterapija očuvanje zdravlja pčelinjim proizvodima 

Zagreb, 04.12.2021. 

Program:

10,30- 10,45 online okupljanje sudionika

           10,45- 11,00 Pozdravna riječ predsjednice Hrvatskog apiterapijskog društva

 1. 11-11,45 Dr. Rok Kopinč „Matična mliječ i propolis od tradicionalne uporabe do klinički dokazanih učinaka“  Slovenija
 2. 11,45-12,30 dr. sc. Melisa Oraščanin „ 10 HDA biološka aktivnost i mehanizam djelovanja“ Bosna i Hercegovina
 3. 12,30 – 12,45 dr. sc. Dario Lasić „Minimalne analize zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda“  Hrvatska
 4. 12,45-13,45 dr. sc. med. Zorica Plavšić alergolog pulmolg „Kako primenom apiterapije sprečiti upalu pluća a pozitivni ste na Covid 19“  Srbija
 5. 13,45 – 14,15 Armin Nuhanović „Pčelinji proizvodi u službi zdravlja“ Bosna i Hervegovina
 6. 14,15 – 14,30 dr. med. Silva Miškulin „Utjecaj pčelinjih proizvoda na rast i razvoj djece“  Hrvatska
 7. 14,30 – 15,30  prim. mr. sc. Josip Lončar dr. med.  Mirna Ivandić Lončar dr. med. Krešimir Lončar dr. med. „Pčelinji otrov u liječenju neuroloških i reumatoloških bolesti“  Hrvatska
 8. 15,30 – 15,45 mr. sci. dr. Maja Roje Novak „Prevencija adverzivnih događanja u terapiji pčelinjim otrovom“  Hrvatska
 9. 15,45 – 16, 15 Josipa Kujundžić „Apiinhalacija kod post covid sindroma“ iskustva iz prakse Hrvatska  
 10. 16,15 – 16,45 dr. med. Zrinka Franić „Apiterapija za prevenciju, tijekom i nakon bolesti Covid 19“ Hrvatska
 11. 16,45 – 17,15 Armin Nuhanović „ Masaža medom i apiinhalacije“ Bosna i Hercegovina
 12. 17,15 – 17,30 dr. sc. Gordana Hegić „Apiterapija i apiinhalacije kao dio wellness ponude“ Hrvatska
 13. 17,30 - 18,00 Rasprava i zaključci

Ukupno trajanje 7 sati

 

Simpozij bez kotiozacije za liječnike, ljekarnike i članove HAD-a.

Ostali zainteresirani slušatelji da bi podržali rad Hrvatskog apiterapijskog društva trebaju uplatiti donaciju u iznosu od 250,00 kn ili 35 eura.


 Prijave za praćenje izlaganja primaju na email  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  najkasnije do četvrtka 2.12.2021. u 20 sati. Za sve ostale informacije slobodno se obratite na mail  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili mob 0959106653


Podaci za uplatu donacije su:

HRVATSKO APITERAPIJSKO DRUŠTVO

PAŠKA 4

10 000 ZAGREB

IBAN HR3523400091111084741