Online tečaj Apiterapija i apiturizam  počinje u srijedu 23.10.2024. u 18 sati  i traje do veljače 2025. godine. 

Zbog neočekivano velikog interesa tečaj Apiterapija i apiturizam u trajanju od 70 školskih sati počeo je s upisom kandidata i formiranjem grupe polaznika.

Cijena tečaja je  730,00 eura po polazniku, plativo u nekoliko rata

1 rata u iznosu od 330,00 eura uplaćuje se prilikom prijave na tečaj, potvrda o plaćanju prilaže se uz prijavnicu i tek je tada prijava važeća. Za sve upite pošaljite mail na  info@api-had.hr ili nazovite 095 910 66 53

Dr. sc. Gordana Hegić mag. ing. agr.
Predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva

PRIJAVNICA ZA TEČAJ APITERAPIJA I APITURIZAM