Zapisnik i materiajali sa Skupštine Hratskog apiterapisjkog društva održane 22/07/2016.

Zapisnik sa Skupštine HAD 2016 (PDF, 493 KB)

Aktivnosti Predsjednice Društva (PDF, 1.7 MB)

Aktivnosti Jadranka Luketa (PDF, 264 KB)