Prenosimo informaciju o organizaciji desetodnevnog kursa iz apiterapije koji se u organizaciji udruženja apiterapeuta Api-Beo organizira u Beogradu u terminu od 13-23. prosinca 2014. godine. Više o svemu vidljivo je iz sadržaja deplianta u nastavku.

Oglas za kurs iz apiterapije, 13-23/12/2014:

http://www.api.hr/images/docs/ApiBeo_2014.jpg