Hrvatsko apiterapijsko društvoIzborna skupština Hrvatskog apiterapijskog društva 2015 će se održati u petak, 25/09/2015 u prostorijama Učilišta Apis u Velikoj Gorici (Dr. Juraja Dobrile 42) s početkom u 18.00 sati.

Predlažem slijedeći Dnevni red:

  1. Otvaranje Skupštine i usvajanje predloženog dnevnog reda;
  2. Izbor Radnih tijela Skupštine;
  3. Usvajanje Zapisnika s prošle Skupštine;
  4. Izvješća o radu i poslovanju Udruge tijekom proteklog razdoblja;
  5. Usklađivanje Statuta s odredbama Zakona o udrugama;
  6. Izbor tijela HAD-a.
  7. Planirane aktivnosti za naredno razdoblje;
  8. Razno.

Svi upiti vezano za materijale za Skupštinu dostupni su članovima HAD na upit putem elektroničke pošte na info@api.hr. Molimo Vas da Vašom nazočnošću doprinesete radu i zaključcima Skupštine 2015.

 

Doc.dr.sc. Dražen Lušić

Predsjednik HAD