Prenosimo informaciju o održavanju Međunarodnog simpozija Apimedica & Apiquality koja se u organizaciji Apimondije održava u Rimu od 22 do 25/11/2016 godine.

Tekst obavijesti je moguće preuzeti na slijedećoj pozivnici – Apimondia & Apiquality 2016