Hrvatsko apiterapijsko društvo

Zaključci i osvrt na "Treću nacionalnu konferenciju o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda - Novi trendovi", Opatija, 22.03.2013.

Nastavno na netom održanu „Treću Nacionalnu konferenciju o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi“, organiziranu u Opatiji 22.03.2013., od strane Katedre za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, „Biopčele“, udruge za promociju i primjenu ekološke pčelarske etike te Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu, te dodijeljeno institucionalno pokroviteljstvo Hrvatskog apiterapijskog društva, u nastavku je priložen kratak Osvrt na značaj ove Konferencije kao i konačne zaključke Konferencije, donesene završnim konsenzusom njezinih sudionika.

 

Osvrt na “Treću nacionalnu konferenciju o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi“, Opatija 22.03.2013.:

Kako je i navedeno u najavama prije početka Konferencije, ovaj skup je održan na nacionalnoj razini, pri čemu se sa znanstvene, stručne, ekonomske, zakonodavne i proizvođačke razine, raspravljalo o novim trendovima vezanim uz sigurnost, zdravstvenu ispravnost i kakvoću pčelinjih proizvoda  i njihovih prerađevina na tržištu Republike Hrvatske.

Iako većina potrošača (pa i pripadnika regulatornih institucija) uglavnom percipira med kao jedini pčelinji proizvod, konferencijom je vrlo jasno iskazana i naglašena važnost svih pčelinjih proizvoda, pri čemu se, u odnosu na med, nimalo nije umanjivala važnost propolisa, pčelinjeg voska, peludi, matične mliječi i apitoksina ( pčelinjeg otrova) kao i njihovih prerađevina. Naime svi oni posjeduju važnu ulogu u raznim segmentima ljudske uporabe (medicinska, farmaceutska, prehrambena, tehnološka, kemijska i sl.).

O značaju koji je pridan ovom skupu, najviše govori činjenica da je Konferenciji dodijeljeno višestruko institucionalno pokroviteljstvo najrelevantnijih državnih tijela i institucija – Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske te Primorsko-goranske županije kao domaćinske županije. Time se ova Konferencija prometnula u nacionalno znanstveno i stručno okupljanje od najveće važnosti za proizvodne i zakonodavne aspekte koji definiraju odgovornost u ovom izuzetno važnom sektoru. To je posebno bilo vidljivo u svijetlu jasno potvrđenih nadležnosti resornih Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske kao i znanstveno – istraživačke baze ogledane u interesu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Nadalje, potrebno je posebno istaknuti i podršku koju je kroz institucionalno pokroviteljstvo dodijelila tzv. proizvođačka i stručna „baza“ odnosno Hrvatsko apiterapijsko društvo, Hrvatski pčelarski savez, domaćinska, Pčelarska udruga „Učka“ iz Opatije kao i Turistička zajednica Grada Opatije.

Uz zahvalu institucionalnim pokrovitelljima na potpori održavanju “Treće nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi“, u Opatiji 22.03.2013. godine naglašena je važnost činjenice da dodjela ovakve razine institucionalne podrške daje pravo postavljanja nekih očekivanja, no isto tako i preuzimanja određenih obveza.

Konferencija je okupila izlagače iz redova ponajboljih stručnjaka, pripadnika akademske i stručne zajednice, koji se, po različitim osnovama, bave valorizacijom sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda. U svojim su izlaganjima saželi vlastita iskustva i saznanja o najnovijim trendovima u sagledavanju višestruko raznolikih aspekata sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda.

Kao trajni pisani trag sa Konferencije ostao je pisani Zbornik „Treće nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi” (ISBN 978-953-6384-9). On je, kao takav, sukladno Zakonu i izdavačkoj praksi organizatora, stavljen na raspolaganje sveučilišnim knjižničnim centrima Republike Hrvatske. 

Tijekom Konferencije je potaknuta i vrlo intenzivna diskusija o raznim pitanjima iz domene valorizacije sigurnosti, analitičkih i proizvodnih aspekata vezanih uz osiguranje zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda kao i njihov učinak na zdravlje. Vodeći se vlastitim (i inozemnim) iskustvima, uz puno uvažavanje stručnih i zakonodavnih smjernica, pokazalo se da valorizacija sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda podrazumijeva multidisciplinarnost i sveobuhvatnost u pristupu te cjelovitu mobilizaciju odgovornosti hrvatskog proizvođačkog, stručnog i znanstvenog potencijala.

Kako bi se osiguralo da sigurnost pčelinjih proizvoda u budućnosti dobije još jasnije odrednice, sudionici „Nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi”, u Opatiji su, kroz provedenu raspravu vrlo jasno definirali te konsenzusom donijeli slijedeće zaključke, a koji postavljaju nove obaveze i izazove pred gore navedeni interesni i regulatorni institucionalni okvir Republike Hrvatske.


Zaključci “Treće nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi“, Opatija 22.03.2013.: 

 1. Jasno je definirana potreba za daljnjim angažmanom na harmonizaciji odrednica kakvoće i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda uz poštivanje posebnih nacionalnih specifičnosti Republike Hrvatske;
 2. Daje se posebno značenje nastavku procesa sustavne integracije dionika uključenih u stavljanje pčelinjih proizvoda na tržište Republike Hrvatske;
 3. Naglašena je jasna potreba za sustavnim pristupom u identifikaciji izazova, postavljenih pred hrvatske potencijale za proizvodnju pčelinjh proizvoda;
 4. Uočena je potreba za daljnjim unapređenjem dijaloga između svih institucija involviranih u regulatorne procese vezane za zdravstvenu ispravnost i kakvoću pčelinjih proizvoda;
 5. Naglašena je važnost sinteze regulatornih i kontrolnih mehanizama na svim razinama;
 6. Jasno je ukazano na potrebu za dodatne napore u razvoju institucionalnog praćenja sustava certificirane ekološke proizvodnje pčelinjih proizvoda kojima bi se dostigao stupanj valorizacije koji postižu njihovi ekvivalenti unutar Europske unije;
 7. Potvrđen je značaj dodatnog unapređenja sustava kontrole i praćenja kakvoće u proizvodnji pčelinjih proizvoda te njihova stavljanja na tržište Republike Hrvatske;
 8. Naglašena je važnost izrade preciznih mjera za poticanje konkurentnosti hrvatske proizvodnje pčelinjih proizvoda u tržišnoj utakmici Europske unije;
 9. Definirana je potreba za daljnje unapređenje sustava razrade potpornih programa za olakšavanje tranzicije na tržište Europske unije;
 10. Zaključena je potreba za unapređenjem sustava samokontrole i sljedljivosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda s osobitim naglaskom na jasno definiranu dobru proizvođačku, odnosno pčelarsku praksu;
 11. Daje se posebno značenje proizvodnji medno-propolisnih sirupa bez etanolne propolisne baze i dodanih konzervansa, u kojima med ima ulogu i prirodnog konzervansa;
 12. Jasno je naglašena potreba za podizanje razine svijesti i osiguranje institucionalnih uvjeta kojima bi se pojave otuđenja pčelinjih zajednica svele na najmanju moguću mjeru;
 13. Ukazano je na veliku važnost daljnjeg rada na unapređenju analitičkih postupaka za ustanovljavanje stupnja sigurnosti i zdravstvene ispravnosti  pčelinjih proizvoda kao i potrebom za dodatne napore u provedbi aplikativnih znanstveno-istraživačkih projekata koji se temelje na kvalitativnim i sigurnosnim potencijalima pčelinjih proizvoda.


 

 

bess-getting-in-the-beehive_w725_h544.jpg

8. NACIONALNA KONFERENCIJA O SIGURNOSTI I KAKVOĆI PČELINJIH PROIZVODA – INSTITUCIONALNA ZAŠTITA KVALITETE

8. NACIONALNA KONFERENCIJA O SIGURNOSTI I KAKVOĆI PČELINJIH PROIZVODA – INSTITUCIONALNA ZAŠTITA KVALITETE

 

Ovogodišnje, osmo po redu nacionalno okupljanje proizvođačke, stručne i znanstvene zajednice, održava se 06.04.2018. godine u Centru za kulturu Grada Novi Vinodolski.


O KONFERENCIJI

Prošlogodišnja „Sedma Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Kako dalje?“, dala je mnogobrojne odgovore, ali i postavila neodgovorena određena pitanja. S time su pred organizatore ovogodišnjeg izdanja Konferencije postavljeni izraženi programski ali i značajni sadržajni izazovi. Ovogodišnje, osmo po redu okupljanje proizvođačke, stručne i znanstvene zajednice, na nacionalnoj razini, uz sudjelovanje uglednih gostiju iz inozemstva provodi se pod nazivom „Osma Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Institucionalna zaštita kvalitete“.

Ona se održava 06. travnja 2018. godine  u Kulturnom centru Novog Vinodolskog, grada koji predstavlja kolijevku pisane hrvatske pčelarske povijesti.  Novi Vinodolski baštini “Vinodolski zakonik” iz 1288. godine, najstariji cjelovito sačuvani spomenik običajnog prava na hrvatskome jeziku, u kojem se susreću prve odredbe pčelarskog prava u hrvatskoj pravnoj povijesti.

 

Prijepis „Vinodolskog zakonika“ iz 16. stoljeća. Izvornik je nastao 1288. godine i do danas nije sačuvan

 

U skladu sa svojim nazivom Konferencija je namijenjena sagledavanju odrednica zdravstvene ispravnosti, sigurnosti, kakvoće i podrijetla pčelinjih proizvoda no isto tako i institucionalnim i vaninstitucionalnim aspektima njihove primarne proizvodnje. Tematski je vezana uz aktualnosti vezane uz percepciju kakvoće pčelinjih proizvoda i njihovih prerađevina. Posebno se pri tome naglašava i valorizacija sigurnosnih značajki njihove uporabe u okviru važećih tržišnih i vantržišnih mehanizama. Polemike koje se konstantno vode unutar sektora vrlo su dinamične. Stoga predstavljaju dodatni motiv u nastojanju kako bi se na raspolaganje stavila i podijelila vlastita iskustva, kako unutar tako i izvan okvira samog proizvodnog procesa.

Na ovoj se Konferenciji, organiziranoj na državnoj razini, zaključno očekuje kvalitetan i intenzivan jednodnevni program. Njime će se još jednom omogućiti jedinstvena priliku za raspravu među sudionicima te razmjenu informacija i ideja od značaja za sigurnost pčelinjih proizvoda kako tijekom proizvodnje kao i prilikom njihove uporabe. Ovaj, sada već tradicionalni skup okuplja kako pčelarske praktičare tako i cjelovitu pčelarsku struku involviranu u razne aspekte osiguranja sigurnosti i kakvoće pčelinjih proizvoda i kao stručno-znanstveni skup, jedinstven je po tome što se na jednom mjestu sastaju i razmjenjuju podatke, predstavnici i primarne pčelarske proizvodnje i pčelarske znanosti.

MJESTO ODRŽAVANJA

Centar za kulturu Grada Novi Vinodolski
Korzo hrvatskih branitelja 2
51250 Novi Vinodolski (Povijesna jezgra)

 ORGANIZATORI

 • Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 • Udruženje pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije
 • Hrvatski pčelarski savez
 • Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
 • Udruga pčelara grada Novi Vinodolski
 • Biopčela, Udruga za promociju i primjenu ekološke pčelarske etike, Rijeka
 • Udruga pčelara Kadulja, Otok Krk
 • Pčelarsko društvo Rab
 • Udruga proizvođača meduna, Vrbovsko
 • Pčelarska udruga grada Čabra
 • Pčelarska udruga Matulji
 • Pčelarsko društvo Kuš grada Crikvenice i općine Vinodolske
 • Pčelarska udruga Kastav
 • Hrvatska udruga senzorskih analitičara meda, Rijeka
 • Udruga proizvođača meda od kadulje, Omišalj
 • Učilište Apis, Velika Gorica

 INSTITUCIONALNA PODRŠKA

 • Ministarstvo poljoprivrede RH
 • Primorsko-goranska županija
 • Grad Novi Vinodolski
 • Turistička zajednica Grada Novog Vinodolskog
 • LAG Vinodol
 • Hrvatski institut za ruralni razvoj, pčelarstvo, lovstvo i ekologiju
 • Hrvatsko apiterapijsko društvo

PROGRAM KONFERENCIJE


Program i ostale informacije o konferenciji preuzmite OVDJE.

Prijavni obrazac za sudjelovanje na konferenciji preuzmite OVDJE.


Petak, 06. travnja 2018. godine

PRIJAVA NA KONFERENCIJU

 Sudjelovanje na Konferenciji je besplatno!

Prijave se vrše putem ispunjenog Prijavnog obrasca za sudjelovanje na Konferenciji. Prijavu je moguće izvršiti i osobno, na sam dan održavanja Konferencije.

Prijava se dostavlja na e-adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ,

ili poštom na adresu:
Katedra za zdravstvenu ekologiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Krešimirova 52/A, Rijeka HR 51000

(NAPOMENA: za Osmu Nacionalnu konferenciju o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda –Institucionalna zaštita kvalitete)

Sudionici Konferencije dobit će potvrdnice Organizatora o prisustvovanju na Konferenciji te pisani Zbornik radova s Konferencije.

 TEHNIČKE INFORMACIJE

 Dodatne informacije vezano za organizaciju i ostale tehničke detalje Konferencije, dostupne su upitom na:

Katedra za zdravstvenu ekologiju, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
Krešimirova 52/A, Rijeka HR 51000
Tel. +385 (0)51 334 530  Fax. +385 (0)51 213 948
Kontakt:  doc.dr.sc. Dražen Lušić: 00385 (0)91 794-22-81