Hrvatsko apiterapijsko društvo

Zaključci i osvrt na "Treću nacionalnu konferenciju o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda - Novi trendovi", Opatija, 22.03.2013.

Nastavno na netom održanu „Treću Nacionalnu konferenciju o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi“, organiziranu u Opatiji 22.03.2013., od strane Katedre za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, „Biopčele“, udruge za promociju i primjenu ekološke pčelarske etike te Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu, te dodijeljeno institucionalno pokroviteljstvo Hrvatskog apiterapijskog društva, u nastavku je priložen kratak Osvrt na značaj ove Konferencije kao i konačne zaključke Konferencije, donesene završnim konsenzusom njezinih sudionika.

 

Osvrt na “Treću nacionalnu konferenciju o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi“, Opatija 22.03.2013.:

Kako je i navedeno u najavama prije početka Konferencije, ovaj skup je održan na nacionalnoj razini, pri čemu se sa znanstvene, stručne, ekonomske, zakonodavne i proizvođačke razine, raspravljalo o novim trendovima vezanim uz sigurnost, zdravstvenu ispravnost i kakvoću pčelinjih proizvoda  i njihovih prerađevina na tržištu Republike Hrvatske.

Iako većina potrošača (pa i pripadnika regulatornih institucija) uglavnom percipira med kao jedini pčelinji proizvod, konferencijom je vrlo jasno iskazana i naglašena važnost svih pčelinjih proizvoda, pri čemu se, u odnosu na med, nimalo nije umanjivala važnost propolisa, pčelinjeg voska, peludi, matične mliječi i apitoksina ( pčelinjeg otrova) kao i njihovih prerađevina. Naime svi oni posjeduju važnu ulogu u raznim segmentima ljudske uporabe (medicinska, farmaceutska, prehrambena, tehnološka, kemijska i sl.).

O značaju koji je pridan ovom skupu, najviše govori činjenica da je Konferenciji dodijeljeno višestruko institucionalno pokroviteljstvo najrelevantnijih državnih tijela i institucija – Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske te Primorsko-goranske županije kao domaćinske županije. Time se ova Konferencija prometnula u nacionalno znanstveno i stručno okupljanje od najveće važnosti za proizvodne i zakonodavne aspekte koji definiraju odgovornost u ovom izuzetno važnom sektoru. To je posebno bilo vidljivo u svijetlu jasno potvrđenih nadležnosti resornih Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske kao i znanstveno – istraživačke baze ogledane u interesu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Nadalje, potrebno je posebno istaknuti i podršku koju je kroz institucionalno pokroviteljstvo dodijelila tzv. proizvođačka i stručna „baza“ odnosno Hrvatsko apiterapijsko društvo, Hrvatski pčelarski savez, domaćinska, Pčelarska udruga „Učka“ iz Opatije kao i Turistička zajednica Grada Opatije.

Uz zahvalu institucionalnim pokrovitelljima na potpori održavanju “Treće nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi“, u Opatiji 22.03.2013. godine naglašena je važnost činjenice da dodjela ovakve razine institucionalne podrške daje pravo postavljanja nekih očekivanja, no isto tako i preuzimanja određenih obveza.

Konferencija je okupila izlagače iz redova ponajboljih stručnjaka, pripadnika akademske i stručne zajednice, koji se, po različitim osnovama, bave valorizacijom sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda. U svojim su izlaganjima saželi vlastita iskustva i saznanja o najnovijim trendovima u sagledavanju višestruko raznolikih aspekata sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda.

Kao trajni pisani trag sa Konferencije ostao je pisani Zbornik „Treće nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi” (ISBN 978-953-6384-9). On je, kao takav, sukladno Zakonu i izdavačkoj praksi organizatora, stavljen na raspolaganje sveučilišnim knjižničnim centrima Republike Hrvatske. 

Tijekom Konferencije je potaknuta i vrlo intenzivna diskusija o raznim pitanjima iz domene valorizacije sigurnosti, analitičkih i proizvodnih aspekata vezanih uz osiguranje zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda kao i njihov učinak na zdravlje. Vodeći se vlastitim (i inozemnim) iskustvima, uz puno uvažavanje stručnih i zakonodavnih smjernica, pokazalo se da valorizacija sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda podrazumijeva multidisciplinarnost i sveobuhvatnost u pristupu te cjelovitu mobilizaciju odgovornosti hrvatskog proizvođačkog, stručnog i znanstvenog potencijala.

Kako bi se osiguralo da sigurnost pčelinjih proizvoda u budućnosti dobije još jasnije odrednice, sudionici „Nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi”, u Opatiji su, kroz provedenu raspravu vrlo jasno definirali te konsenzusom donijeli slijedeće zaključke, a koji postavljaju nove obaveze i izazove pred gore navedeni interesni i regulatorni institucionalni okvir Republike Hrvatske.


Zaključci “Treće nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi“, Opatija 22.03.2013.: 

 1. Jasno je definirana potreba za daljnjim angažmanom na harmonizaciji odrednica kakvoće i zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda uz poštivanje posebnih nacionalnih specifičnosti Republike Hrvatske;
 2. Daje se posebno značenje nastavku procesa sustavne integracije dionika uključenih u stavljanje pčelinjih proizvoda na tržište Republike Hrvatske;
 3. Naglašena je jasna potreba za sustavnim pristupom u identifikaciji izazova, postavljenih pred hrvatske potencijale za proizvodnju pčelinjh proizvoda;
 4. Uočena je potreba za daljnjim unapređenjem dijaloga između svih institucija involviranih u regulatorne procese vezane za zdravstvenu ispravnost i kakvoću pčelinjih proizvoda;
 5. Naglašena je važnost sinteze regulatornih i kontrolnih mehanizama na svim razinama;
 6. Jasno je ukazano na potrebu za dodatne napore u razvoju institucionalnog praćenja sustava certificirane ekološke proizvodnje pčelinjih proizvoda kojima bi se dostigao stupanj valorizacije koji postižu njihovi ekvivalenti unutar Europske unije;
 7. Potvrđen je značaj dodatnog unapređenja sustava kontrole i praćenja kakvoće u proizvodnji pčelinjih proizvoda te njihova stavljanja na tržište Republike Hrvatske;
 8. Naglašena je važnost izrade preciznih mjera za poticanje konkurentnosti hrvatske proizvodnje pčelinjih proizvoda u tržišnoj utakmici Europske unije;
 9. Definirana je potreba za daljnje unapređenje sustava razrade potpornih programa za olakšavanje tranzicije na tržište Europske unije;
 10. Zaključena je potreba za unapređenjem sustava samokontrole i sljedljivosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda s osobitim naglaskom na jasno definiranu dobru proizvođačku, odnosno pčelarsku praksu;
 11. Daje se posebno značenje proizvodnji medno-propolisnih sirupa bez etanolne propolisne baze i dodanih konzervansa, u kojima med ima ulogu i prirodnog konzervansa;
 12. Jasno je naglašena potreba za podizanje razine svijesti i osiguranje institucionalnih uvjeta kojima bi se pojave otuđenja pčelinjih zajednica svele na najmanju moguću mjeru;
 13. Ukazano je na veliku važnost daljnjeg rada na unapređenju analitičkih postupaka za ustanovljavanje stupnja sigurnosti i zdravstvene ispravnosti  pčelinjih proizvoda kao i potrebom za dodatne napore u provedbi aplikativnih znanstveno-istraživačkih projekata koji se temelje na kvalitativnim i sigurnosnim potencijalima pčelinjih proizvoda.


 

 

bee-with-my-myer-lemon-tree_w725_h544.jpg

3. HRVATSKOM SIMPOZIJU O VRIJEDNOSTI PČELINJIH PROIZVODA U OČUVANJU ZDRAVLJA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

APITERAPIJA očuvanje zdravlja pčelinjim

                    proizvodimakoji će se održati u subotu 20.10.2018. na Zagrebačkom velesajmu u sklopu Sajmova zdravog življenja.

Ukoliko ste zainteresirani za predavanje i predstavljanje Vaših inovativnih proizvoda ili usluga, projekata ili drugih aktivnosti vezanih uz apiterapiju, pčelinje proizvode ili pčelarstvo i molim Vas da najkasnije do 12.7.2018. na e mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pošaljete naziv teme, kratak sažetak predavanja i ime predavača. Tročlano povjerenstvo odlučiti će o prihvaćanju teme. Planirano trajanje predavanja je 20 minuta i 10 minuta za raspravu nakon predavanja.

Prijašnjih je godina Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika kategoriziralo i bodovalo stručni skup pod nazivom APITERAPIJA očuvanje zdravlja pčelinjim proizvodima, te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 8 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 6 bodova.

Također postoji mogućnost oglašavanja u Zborniku radova, kao i sponzorstva.

Za sve detaljnije informacije obratite se na tel 01 6181 600 ili mob 095 910 66 53 ili e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Tečaj APITERAPIJA - PROIZVODNJA I KORIŠTENJE PČELINJIH PROIZVODA u trajanju od 60 sati može se održati u bilo kojem gradu u Hrvatskoj gdje postoji minimalan broj zainteresiranih polaznika (30) dok je maksimalan broj ograničen na 50 polaznika po grupi. Cijena tečaja iznosi 3 500,00 kn po polazniku, plativo u 3 obroka (1 500 kn pri upisu prije početka predavanja, 1000 kn nakon 30 dana, 1000 kn prije završetka tečaja). Za detaljnije  informacije oko prijave i upisa zainteresirani kandidati mogu se obratiti na e mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  , a prijavnicu za tečaj možete ispuniti i preuzeti uskoro na stranicama Hrvatskog apiterapijskog društva www.api-had.hr ili http://www.api-had.hr/images/docs/tecaj_pristupnica.doc

Uvijeti za upis su: završena srednja škola odgovarajućeg smjera. Nakon završene edukacije postoji mogućnost registracije djelatnosti apiterapija za određeni broj polaznika kod nadležnih institucija.

 

Tečaj u Zagrebu počinje u subotu 3.11. (adresa će biti objavljena naknadno ovisno o broju prijavljenih polaznika) a sve detaljnije informacije možete dobiti na info pultu Hrvatskog apiterapijskog društva u sklopu Sajmova zdravog življenja koji će se održati na Zagrebačkom velesajmu od 18 - 21.10.2018.

Tečaj će trajati svake subote od 12- 19 sati obzirom da imamo velik broj polaznika iz udaljenijih dijelova Hrvatske kojima je zbog putovanja ovakav raspored i dinamika predavanja najprihvatljiviji oblik nastave.


03.11.  od 12- 19 sati

10.11. od 12- 19 sati

17.11. od 12- 19 sati

24.11. od 12- 19 sati

01.12. od 12- 19 sati

08.12. od 12- 19 sati

15.12. od 12- 19 sati

22.12. od 12- 19 sati

19.01 od 12- 19 sati

26.01. od 12- 19 sati

 

Popis tema koje obuhvaća program:

 

-   Apiterapija u Hrvatskoj

-   uvod u osnove apiterapije, anatomija, biologija i fiziologija medonosne pčele, pčelinji proizvodi.

-   Proizvodnja pčelinjih proizvoda, dobra pčelarska praksa, Zakonska regulativa za stavljanje pčelinjih proizvoda na tržište; fizikalne i kemijske odlike pčelinjih proizvoda, senzorska svojstva meda.

-   Biološka svojstva pčelinjih proizvoda, medonosno, začinsko i ljekovito bilje (građa, klasifikacija, biološka svojstva)

-   Osnove anatomije i fiziologije ljudskoga organizma (upoznavanje građe i funkcioniranja ljudskoga organizma kako funkcionira u zdravlju; mehanizmi za očuvanje zdravlja), patofiziologija (osnove), osnove prve pomoć i u pčelinjaku

-   Upotreba pčelinjih proizvoda u industriji ljepote (api wellness, frizerski, kozmetički i pedikerski saloni), upotreba pčelinjih proizvoda u gastronomiji, apiinhalacije i apiturizam

-    Apiterapija kao inovativni oblik ponude u medical i spa konceptu (pčelinji proizvodi i njihova primjena u profesionalnim tretmanima za zdravlje i njegu kože) mogućnosti praktične primjene

-    Apiterapija u veterinarskoj medicini, mogućnosti praktične primjene

-    Tehnologija proizvodnje matične mliječi, uzgoj matica za vlastite potrebe, skupljanje peluda, skupljanje pčelinjeg otrova (terenska nastava na pčelinjaku).


Pismeni ispit provjere znanja, prezentacija seminarskih (završnih) radova, podjela potvrda o sudjelovanju, potpisivanje etičkog kodeksa HAD-a; članstvo u HAD-u. 

 

Dr.sc. Gordana Hegić, mag.ing.agr.

 

Predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva


Download dokumenti :


- Pristupnica : http://www.api-had.hr/images/docs/tecaj_pristupnica.doc


- Info : http://www.api-had.hr/images/docs/O Hrvatskom apiterapijskom društvu i Simpoziju.doc


- Zaključci : http://www.api-had.hr/images/docs/Zakljucci_8Nacionalna_konferencija.doc